Konin i okolice

 

Konin

ul. Mickiewicza (dawniej Bóżnicza) 
Zbudowana w 1776 roku, drewniana. Przebudowę podjął w 1829 roku żydowski architekt Zajnwel Barasz z Kepna. W 1818 groziła zawaleniem.

Nowa zbudowana w 1832 roku, umieszczono w niej oprawę aron ha-kodesz ze starej bóżnicy. Pośrodku sali czterofilarowa podpora sklepienia, z wewnętrzną kopułką. Od zachodu empora wsparta na dwóch kolumnach, otwarta arkadami na salę. Orientalną dekorację elewacji, a także słupy bimy i sklepienie powstały w latach 1878-83. Zdewastowana w czasie wojny, po wojnie odremontowana i przystosowana do funkcji biblioteki. Częściowo zrekonstruowano dekorację malarską.

ul. Mickiewicza (dawniej Bóżnicza) 
Bejt ha-midrasz, zbudowany w 1883 roku, spełniający też funkcję domu modlitwy. Usytuowany na wschód od synagogi. Pierwotnie od wschodu sala główna przekryta stropem podpartym czterema filarami, pomiędzy którymi stała bima, od zachodu babiniec nad przedsionkiem. Obecnie sala główna przedzielona wtórnym stropem, z zachowaniem wspomnianych filarów. Mieści się tu biblioteka.

Babiak

Kościuszki 
Wzniesiona pod koniec XIX wieku, przebudowana po wojnie na dom mieszkalny.

Dąbie

ul. Konopnickiej 
Zbudowana w 1890 roku, przetrwała bez zmian do wybuchu II wojny. W 1961 roku i przebudowana na mieszkania.

Grabów

Drewniana, istniała tu 150 lat, zburzona w 1860 roku.

ul. Spółdzielcza 
Wybudowana przed 1881 rokiem. Orientowana, na planie prostokąta, pierwotnie zapewne o typowym układzie sali głównej od wschodu i babińca na przedsionkiem od zachodu. Po wojnie magazyn meblowy. Częściowo zachował się wystrój zewnętrzny; wszystkie otwory prawdopodobnie wtórnie przebite. Na budynku dawnej synagogi znajduje się tablica upamiętniająca.

Kleczew

Wzniesiona po 1855 na fundamentach z 1811. Po 1945 przebudowana na kino. Na zewnętrznej ścianie budynku tablica upamiętniająca.

Pyzdry

Kościuszki 10 
Zbudowana w 1793 roku, w XIX i XX wieku odnawiana i przebudowywana. Orientowana, na planie prostokąta o wymiarach 13 x 21 m, od zachodu z przedsionkiem i umieszczonym nad nim babińcem, wysuniętym do wnętrza sali głównej i wspartym na dwóch słupach. Pierwotnie nakryta dachem dwuspadowym; okna były zamknięte półkoliście. Po wojnie wnętrza przystosowano do celów przemysłowych, mieściły się w nich warsztaty; zachowały się pewne ślady wystroju synagogalnego.

Słupca

ul. Bóżnicza 11 
Wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku. Orientowana, na planie prostokąta, z płytkimi ryzalitami elewacji południowej i północnej. Częściowo zachowany wystrój zewnętrzny. Po 1945 umieszczono tu bibliotekę pedagogiczną.

Sompolno

Drewniana bóżnica, istniała tu w 1816 roku. Po 1850 została zastąpiona murowaną.

ul. Piotrkowska 8 
Wzniesiona w 1912 roku na miejscu poprzedniej. Orientowana, korpus główny na planie prostokąta, od wschodu z niewielką apsydą na planie wycinka koła. Do korpusu głównego przylegają dwa aneksy, w których mieszczą się klatki schodowe. We wnętrzu typowy układ sali głównej od wschodu i babińca nad przedsionkiem od zachodu. Zachowany wystrój zewnętrzny i wewnętrzny. Po 1945 roku mieścił się tu magazyn, dom kultury, biblioteka.

Od południa do synagogi przylega dawny dom rabina.

Tuliszków

ul. l Maja 
Niewielka, w czasie wojny przez Niemców przebudowana na cele biurowe (urząd pracy), po wojnie - na mieszkania.

Turek

ul. Żeromskiego 
Wzniesiona około połowy XIX wieku. Pierwotnie korpus główny na planie prostokąta, z węższą częścią frontową mieszczącą przedsionek, a ponad nim zapewne babiniec. Wszystkie okna były zamknięte półkoliście. Po 1945 roku synagoga zajęta przez spółdzielnię Społem. Po 1970 przebudowana z całkowitym zatarciem wszelkich śladów dawnej formy i funkcji.

Pod koniec XIX wieku oprócz głównej synagogi był tu dom modlitwy, 2-klasowa szkoła ogólna oraz 7 chederów.

Ziemięcin

Zbudowana po 1863 roku dla nowych właścicieli majątku. Założona na planie prostokąta, murowana z cegły, narożniki zaakcentowane wieżyczkami. Jeszcze przed 1939 rokiem przekształcona w budynek mieszkalny.

powrót