Konin i okolice

 

Konin

na wzgórzu Czarki 
Stary cmentarz, zamknięty w 1806 roku.

ul. Nadrzeczna 
Nowy, założony w 1806 roku, nie ogrodzony, zdewastowany, nie ma już nagrobków. Zniszczony w czasie II wojny Światowej - prawdopodobnie nagrobkami wybrukowano ulicę Buczka. Przed wojną powierzchnia cmentarza liczyła 1,5 hektara. 

cmentarz parafialny katolicki 
Zbiorowa mogiła kilkuset Żydów z różnych stron Polski, zamęczonych przez Niemców w latach 1942-44 w obozie pracy w dzielnicy Czarków, u zbiegu ulic Bydgoskiej i Kolejowej, na mogile tablica ku czci i pamięci ofiar. 

Chełmno (Turek) 

na teren obozu przeniesiono odnalezione fragmenty nagrobków. Wiele z nich jest malowanych.

Dębie  

Całkowicie zdewastowany i zniszczony, brak śladów. 

Dobra

Powierzchnia 0,3 hektara, nie ogrodzony, zdewastowany, brak śladów mogił.

Grabów

Powierzchnia 0,14 hektara, nie ogrodzony, zdewastowany, nie ma nagrobków. 

Kościołków Kaliski

Powierzchnia 0,17 hektara, nie ogrodzony, zdewastowany, zachowane tylko 3 mogiły. 

Pyzdry

Założony w XVIII wieku, zdewastowany, brak nagrobków. 

Różopole

na wschód od jeziora Mikorzyńskiego 
Powierzchnia l ,6 hektara, nie ogrodzony, zdewastowany, nie ma nagrobków. 

Russocice

Nie ogrodzony, zdewastowany, brak śladów. 

Słupca

nad jeziorem 
zniszczony, na jego terenie po wojnie wybudowano hotel turystyczny.

Ślesin

Stan nie zbadany. 

Tuliszków

przy nieutwardzonej drodze do wsi Krępa, w odległości około kilometra od kościoła. W czasie wojny całkowicie zniszczony, brak nagrobków, obecnie - las. 

Turek

Powierzchnia 0,6 hektara, nie ogrodzony, zdewastowany, nie ma nagrobków. Część macew z tego cmentarza znajduje się w Muzeum Miejskim w Koninie. Najstarsze nagrobki pochodziły z 1806 r. Cmentarz został zamknięty zarządzeniem burmistrza i landrata okręgu Turek z 14 i 24 V 1941. Odtąd Żydzi zgromadzeni w getcie musieli chować swoich zmarłych na cmentarzach katolickich, gdzie władze miasta miały wydzielić dla nich specjalne kwartały. Zabroniono jednocześnie ustawiać na mogiłach jakichkolwiek symboli i znaków religijnych. W rozporządzeniu o likwidacji cmentarza wspomina się o rozebraniu ogrodzenia i usunięciu nagrobków. Po wojnie teren cmentarza obsadzono drzewami, dom przedpogrzebowy zamieniono na budynek mieszkalny. 

Zagórów 

ul. Słowackiego 
Ogrodzony siatką, zdewastowany, nie ma nagrobków.

powrót