Kultura żydowska w Wielkopolsce

Problem kultury żydowskiej na terenie Wielkopolski został mało zbadany. Ilość publikacji na ten temat jest ciągle niewystarczająca. Również kwestia dostępności do materiałów pozostawia wiele do życzenia. Jest to o tyle zadziwiające, że mniejszość żydowska była stale obecna w życiu mieszkańców tego regionu. Niestety lata okupacji, a następnie czasy PRL-u okrutnie rozprawiły się z pozostałościami wspaniałej kultury. Przypadki niszczenia zabytków kultury żydowskiej, regulacji rzek przy pomocy macew, zamiana bożnic na warsztaty oraz dewastacje cmentarzy żydowskich to przykłady barbarzyńskiego potraktowania tej starożytnej kultury.

Celem naszej strony jest przypomnienie o obecności Żydów na terenie Wielkopolski, oraz ukazanie ich historii, obyczajowości i dorobku kulturalnego.

Tadeusz Skarżyński

Historia

Synagogi

Cmentarze

Postacie

Artykuły

Słownik terminów

Autorzy